EN ISO 20345:2011 - VEILIGHEIDSNORM VOOR VEILIGHEIDSSCHOENEN

Lees deze aanwijzingen vóór gebruik zorgvuldig door. Deze aanwijzingen zijn goedgekeurd door het bedrijf met bedrijfsidentificatienummer 0362 (Intertek, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Groot-Brittannië) op het moment van uitgifte van de EU-conformiteitsverklaring zoals uiteengezet in EEG-richtlijn 89/689/EEG.

WAARSCHUWING:
Controleer voordat u het product gebruikt of de eigenschappen voldoen aan uw gebruikseisen. Veiligheidsschoenen van Blåkläder worden ontworpen en gefabriceerd om bescherming te bieden tegen de vastgestelde risico’s en conform de volgende Europese normen:

EN ISO 20345:2004:
Specificatie voor veiligheidsschoenen voor professioneel gebruik: Schoenen met eigenschappen om de drager te beschermen tegen verwondingen die zich kunnen voordoen in de beroepssectoren waarvoor de schoenen zijn ontworpen, met stalen neuzen voor bescherming tegen schokken, getest met een energieniveau van 200 J.

Materialen en fabricage:
Alle gebruikte materialen, natuurlijk of synthetisch, en fabricagemethoden zijn geselecteerd om te voldoen aan de eisen van de bovengenoemde Europese technische normen met betrekking tot veiligheid, ergonomie, comfort, kwaliteit en milieuvriendelijkheid. Naast de basisvereisten, die verplicht zijn volgens de betreffende normen, kunnen de schoenen ook over extra eigenschappen beschikken. Deze worden met symbolen of categorieën aangegeven op het etiket in de schoenen. Uitleg van extra eigenschappen:
Op het etiket kan/kunnen tekst, symbolen of een combinatie van beide worden weergegeven die naar de volgende categorieën verwijzen.

Classificatie van schoenen

I. Schoenen van leer en andere materialen, met uitzondering van schoenen die helemaal van rubber of polymeer zijn gemaakt.

II. Schoenen die helemaal van rubber of polymeer zijn gemaakt.

Markeringscategorieën van veiligheidsschoenen:

Categorie Klasse Extra vereisten
SB I of II  
S1 I

Gesloten hiel

Antistatische eigenschappen

Energieabsorberende hak

S2 I

Als S1 plus

Waterdoordringing en waterabsorptie
S3 I

Als S2 plus

Weerstand tegen binnendringen

Noppen op zool
S4 II

Antistatische eigenschappen

Energieabsorberende hak
S5 II

Als S4 plus

Weerstand tegen binnendringen

Noppen op zool

 

Extra vereisten:

Vereiste   Symbol
Hele schoen Weerstand tegen binnendringen P
  Geleidende schoenen C
  Antistatische schoenen A
  Elektrisch isolerende schoenen I
  Warmte-isolatie in de zool HI
  Koude-isolatie in de zool CI
  Energieabsorberende hak E
  Weerstand tegen water WR
  Wreefbescherming M
  Enkelbescherming AN
Boven Waterdoordringing en waterabsorptie WRU
  Snijbestendigheid CR
Zool Hittebestendigheid HO

 

Vereisten voor antislipschoenen:

Markering van product voor antislipeigenschappen Symbool
Keramische tegel met natriumlaurylsulfaat SRA
Staal met glycerol SRB
Keramische tegel met natriumlaurylsulfaat & staal met glycerol

SRC


Aanbevolen gebruik:
Op basis van de risico’s: industrie in het algemeen, voedingsindustrie, staalfabrieken, bouwindustrie, landbouw, magazijnen, afvalbeheer, openbare werken met transportvoertuigen, kranen, enz. 

Risico’s:
De schoenen beschermen de tenen van de drager tegen letsel door vallende voorwerpen en verbrijzeling bij gebruik in potentieel gevaarlijke industriële en commerciële omgevingen, met de volgende bescherming en, indien nodig, extra bescherming.

Geleverde schokbescherming is 200 Joules (J).

Geleverde compressiebescherming is 15.000 Newton (N).

De schoenen zijn geschikt bij de volgende risicovolle situaties (zie etiket ter referentie):
* Schokken of verbrijzelen van tenen (alle schoenen met metalen neuzen).
* Schokken van hiel met grond (schoenen SB-E, S1-S2-S3) binnenzolen.
* Overige risico´s volgens het weergegeven symbool.
* Schokken op enkelbot (alleen laarsmodel met enkelbescherming).
* Perforatie van de zool (alleen modellen met antiperforatieplaat SB-P, S1-P, S3, S5).
* Koolwaterstoffen/oliën: alle EN ISO 20345.
* Overige risico´s volgens het weergegeven symbool.

Afgeraden gebruik:
De schoenen zijn niet geschikt als bescherming tegen risico’s die niet in deze informatie worden genoemd.

Gebruik en onderhoud:
De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid voor schade en eventuele gevolgen door onjuist gebruik van de schoenen van de hand. Kies altijd schoenen die qua model en maat passen bij uw specifieke beschermingseisen. De schoenen voldoen alleen aan de aangegeven veiligheidseigenschappen wanneer ze juist worden gedragen en vastgemaakt. De schoenen bieden alleen bescherming tegen de op het etiket weergegeven risico’s wanneer ze in goede staat zijn. Vervang schoenen altijd als u veranderingen waarneemt (buitengewone slijtage aan de zool, naden die in slechte staat verkeren, zolen die loslaten van de bovenkant, enz.). De schoenen behoren zorgvuldig te worden onderhouden om de beschermende eigenschappen te waarborgen. Daarom moeten ze regelmatig worden gereinigd met borstels, doeken, enz., en moeten vlekken met een vochtige doek worden verwijderd. Behandel daarnaast het leer aan de bovenkant van de schoen met een standaard poetsmiddel of was voor schoenen, afhankelijk van het gebruik. Laat de schoenen niet drogen in de buurt van of in contact met warmtebronnen zoals kachels, verwarmingen, enz. Gebruik geen agressieve producten zoals benzeen, zuren of oplosmiddelen, aangezien die de kwaliteit, veiligheid en levensduur van de persoonlijke veiligheidsuitrusting negatief kunnen beïnvloeden.

Opslag:
Bewaar nieuwe schoenen op een droge, goed geventileerde plaats waar de temperatuur niet te hoog is. Houd een veilige afstand aan tot warmtebronnen waardoor de producten hun beschermende eigenschappen kunnen verliezen. Onze schoenen kunnen in normale omstandigheden maximaal vijf jaar worden opgeslagen.

Verpakking:
De door het verkooppunt geleverde verpakking van de schoenen garandeert dat de schoenen bij levering aan de klant in dezelfde staat verkeren als bij verzending. De doos kan worden gebruikt voor opslag van de schoenen wanneer ze niet worden gedragen.  Als de schoenen in de doos worden opgeslagen, mogen er geen zware voorwerpen op de doos worden geplaatst. Dit veroorzaakt slijtage aan de verpakking en mogelijk schade aan de schoenen.

Extra informatie:
Antistatische schoenen dienen te worden gebruikt wanneer elektrostatische opbouw moet worden geminimaliseerd door elektrostatische ladingen te verspreiden om zo de kans op vonkontsteking van bijvoorbeeld brandbare stoffen en dampen te verkleinen en wanneer er kans op elektrische schokken van elektrische apparatuur of onder stroom staande onderdelen bestaat. Let op: antistatische schoenen kunnen echter niet voldoende bescherming tegen elektrische schokken garanderen, aangezien ze alleen een weerstand tussen voet en vloer bieden.  Indien de kans op elektrische schokken blijft bestaan, zijn extra maatregelen om dit risico te verkleinen van essentieel belang. Dergelijke maatregelen, evenals de hieronder genoemde extra testen, horen standaard deel uit te maken van het preventieplan voor ongevallen op werkplaatsen.

Uit ervaring is gebleken dat, voor antistatische doeleinden, de weg voor ontlading door een product gewoonlijk een elektrische weerstand moet hebben van minder dan 1.000 MΩ op elk willekeurig moment van de levensduur. Een waarde van 100 KΩwordt gegeven als

ondergrens van de weerstand van een nieuw product om een beperkte bescherming te bieden tegen gevaarlijke elektrische schokken of ontstekingen in het geval dat een elektrisch apparaat met maximaal 250 V defect raakt tijdens gebruik. Gebruikers moeten er in bepaalde omstandigheden echter rekening mee houden dat de schoenen onvoldoende bescherming bieden en dat extra maatregelen ter bescherming van de drager te allen tijde genomen moeten worden. De elektrische weerstand van dit soort schoenen kan aanzienlijk veranderen door verbuigingen, vervuilingen of vocht. De prestaties van deze schoenen zijn niet toereikend wanneer ze in natte omstandigheden worden gedragen. Daarom moet worden nagegaan of het product in staat is om, zoals beoogd, elektrostatische ladingen te verspreiden en ook gedurende de gehele levensduur bescherming te bieden. De gebruiker wordt aangeraden een test voor elektrische weerstand op locatie te creëren en deze regelmatig te herhalen.

Schoenen met classificatie I kunnen langdurig vocht absorberen en in vochtige en natte omstandigheden kunnen ze geleiden.

Als de schoenen worden gedragen in omstandigheden waarbij de zolen worden vervuild, moeten dragers altijd de elektrische eigenschappen van de schoenen controleren voordat ze een gevaarlijk gebied betreden.

Bij gebruik van antistatische schoenen moet de weerstand van de ondergrond dusdanig zijn dat de bescherming van de schoenen niet teniet wordt gedaan.

Tijdens het dragen mogen er geen isolerende voorwerpen, met uitzondering van normale sokken, tussen de binnenzolen van de schoenen en de voeten van de drager worden gebruikt. Als er een voorwerp tussen de binnenzool en de voet wordt geplaatst, moeten de elektrische eigenschappen van de schoenen in combinatie met dit voorwerp worden gecontroleerd. 

Verwijderbare binnensokken:
De schoenen zijn getest met de binnensok op zijn plaats. De schoenen mogen alleen worden gebruikt met de binnensok op zijn plaats. De binnensok mag uitsluitend door een vergelijkbare binnensok van de schoenenfabrikant Blåkläder worden vervangen.

Waarschuwing! De beschermende eigenschappen van de schoenen kunnen bij het plaatsen van een binnenzool veranderen.