EN ISO 20471 - HOGE ZICHTBAARHEIDSKLEDING

Deze internationale norm specificeert de eisen voor kleding met hoge zichtbaarheid. Met deze kleding kan de aanwezigheid van de drager op visuele wijze gesignaleerd worden. De keuze en het gebruik van kleding met hoge zichtbaarheid moet gebaseerd zijn op een risicoanalyse van de omstandigheden waarin de drager van de hoge zichtbaarheidskleding zal werken.

Minimale oppervlakte met zichtmateriaal m2

Klasse Achtergrondmateriaal [m2] Reflecterend materiaal [m2]
1 0,14 0,10
2 0,50 0,13
3 0,80 0,20
 

X - Het getal naast het grafische symbool verwijst naar de kledingstukklasse in overeenstemming met tabel 1. (max. klasse 3).

GEBRUIKSAANWIJZING

Dit is een beschermend kledingstuk met hoge zichtbaarheid. Dit kledingstuk mag niet worden bedekt door andere kleding of uitrusting. Het gebruik van hoge zichtbaarheidkleding garandeert niet dat de drager onder alle omstandigheden en situaties zichtbaar zal zijn. De prestatie-klasse kan worden verkregen door gebruik van een enkel kledingstuk of een samenstel van kledingstukken. Een samenstel van kledingstukken kan worden ingedeeld in een hogere beschermingsklasse dan een enkel kledingstuk afzonderlijk. Deze uiteindelijke hogere klasse wordt vermeld in de markering van het kledingstuk. Zie het CE-label aan de binnenzijde van het kledingstuk voor de beschermingsklasse. Neem voor vragen of meer informatie over beschermingsklassen contact op met de fabrikant.

Met betrekking tot de levensduur van het kledingstuk is het maximaal aantal wasbeurten, zoals vermeld in het wasvoorschrift, niet de enige factor. De levensduur is tevens ondermeer afhankelijk van het gebruik, onderhoud en de opslag. Als het maximaal aantal reinigingen niet wordt vermeld, is het materiaal getest na 5 wasbeurten. De beschermende kle-ding moet worden bewaard in een droge en goed geventileerde ruimte. Als de beschermende kledingstuk vies is, wordt de beschermende werking negatief beïnvloed. Het kledingstuk mag alleen worden hersteld met materialen en garen die voldoen aan de eisen ten aanzien van de norm voor het kledingstuk. Er moet opgemerkt worden dat de beschermings-klasse van het kledingstuk is gebaseerd is op het oppervlakte van het zichtmateriaal en dat daarom de markering op het kledingstuk beperkt is. Het kledingstuk moeten worden verzorgd volgens de instructies in het kledingstuk. Het maximaal aantal wasbeurten dat wordt weergegeven naast het symbool van Hoge zichtbaarheid verwijst uitsluitend naar de eigenschappen van Hoge zichtbaarheid.