EN 61482-1-2 - bescherming tegen de gevaren bij blootstelling aan een elektrische vlamboog

Beschermkledij gecertificeerd volgens EN 61482-1-2 biedt de drager bescherming tegen de gevaren bij blootstelling aan een elektrische vlamboog.

Bij werken aan of nabij spanningvoerende delen die zijn beveiligd met een smeltpatroon van meer dan 630A of een automaat van meer dan 80A.

Bij metingen in een installatie die is beveiligd met een smeltpatroon van meer dan 100A of een automaat van meer dan 25A en waarbij de kans op kortsluiting aanwezig is.

Het kledingstuk wordt ingedeeld als volgt :

Klasse Vlamboog [kA] Tijd [ms]
1 4 500
2 7 500